เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 31 ครั้ง

 

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น/สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชนเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ศูนย์ศิลปาชีพอุบลราชธานี บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี จากนั้นเข้าร่วมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ผักปลอดสารพิษ โครงการฟาร์มตัวอย่าง ในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ