ประมงอำเภอน้ำยืน  ลงพื้นที่สำนวจข้อมูลสถิติ การทำการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอน้ำยืน  ลงพื้นที่สำนวจข้อมูลสถิติ การทำการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 26 ครั้ง

 

วันนี้ ( 23 กุมภาพันธ์  2563 ) เวลา 13.30.00 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน  ลงพื้นที่สำนวจข้อมูลสถิติ การทำการประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่อ.น้ำยืน
           เวลา 16.00 น. จัดเเตรียมสถานที่ในการอบนม โตรงการ smart farmer ในวันพรุ่งนี้ (24 กพ..63 ) ณ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง แี 2561 รายนางสาวศุภาวัน  วงค์คำ  ม.12 ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี