ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำขุมชน ก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม แหล่งน้ำหนองฮ่องไผ่ บ้านยุงน้อย ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำขุมชน ก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม แหล่งน้ำหนองฮ่องไผ่ บ้านยุงน้อย ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

23 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบโดยนายธงขัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมเพื่อให้ความรู้กับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำขุมชน ก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม แหล่งน้ำหนองฮ่องไผ่ บ้านยุงน้อย ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี หัวข้อประชุมประกอบด้วย 1.บทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำ 2.การเตรียมแหล่งน้ำก่อนปล่อยพันธุ์กุ้ง 2.1 การสร้างแหล่างหลบซ่อน (ซั้ง กร่ำ เยาะ (มัจฉานิเวศ)) 2.2 การทำปุ๋ยหมักเพื่อสร้างอาหารธรรมชาติ 3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุ้งก้ามกราม และในช่วงบ่ายได้ร่วมกับกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ตรวจดูความพร้อมของแหล่งน้ำ เพื่อกำหนดจุดสร้างที่แหลบซ่อน และคอกปุ่ยหมัก หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ และคณะกรรมการทราบถึงขั้นตอนการเตรีมแหล่งน้ำแล้วก็ได้เริ่มดำเนินการแล้วครับ....จับผลผลิตปลาเก่าออกให้ได้มากที่สุด เป็นการเตรียมแหล่งน้ำอีกขั้นตอนหนึ่ง.....จับปลาแหล่งน้ำสระเกษมสีมา ม.3,4 ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ ยอดการจำหน่ายบัตร  80,000 กว่าบาท