ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำ หนองแวง ม. 11 บ้านหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำ หนองแวง ม. 11 บ้านหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 22 ครั้ง

 

21 กุมภาพันธ์ 2563 นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำ หนองแวง ม. 11 บ้านหนองขุ่น ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เพื่อเตรียมแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม หัวข้อประชุมประกอบด้วย 1.บทบาทของคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ 2 .การสร้างแหล่งหลบซ่อน (กร่ำ เยาะ   ซั้ง (มัจฉานิเวศ)) 3. การทำอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำ 4.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุ้งก้ามกราม และช่วงบ่ายร่วมลงะนทีาแหล่งน้ำเพื่อดำหนดจุดำเนินการ