ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 32 ครั้ง

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมออกหน่วยบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านบากชุม อำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี ซึ่งได้ชี้แจงภาระกิจงานในความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. งานด้านการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ แนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
2. แจกเอกสารแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. งานด้านการบริหารจัดการด้านประมงแนะนำขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง, แจ้งสำรวจยอปลาซิวแก้ว
4. ชี้แจงการดำเนินงานโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชนเขตพื้นที่ต.โนนก่อ มี 3 แหล่ง 
            พร้อมนี้ได้ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชน ฝายห้วยเดื่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี