ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม ม.4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม ม.4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 18 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา  โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม ม.4 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน ดำเนินการดังนี้ 1. ลงนามข้อตกลงให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ครัวเรือนพ้นจน คนเขื่องในไม่ทิ้งกัน. 2. แจกเอกสารแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำใช้น้ำน้อยเพื่อกลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง  3. มอบบัตรทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) 16 ราย.  4. พบปะเกษตรกรชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 62   5.จับพิกัดเขตรักษาพืชพันธุ์  ฝายห้วยน้ำก่ำ ตำบลบ้านกอก และลำเซบาย ตำบลหัวดอน