ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมเดินพาเหรดพิธีเปิดกีฬาน้ำยืนสัมพันธ์ "สามเหลี่ยมมรกตเกมส์ " ครั้งที่ 3 ประจำ 2563 

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมเดินพาเหรดพิธีเปิดกีฬาน้ำยืนสัมพันธ์ "สามเหลี่ยมมรกตเกมส์ " ครั้งที่ 3 ประจำ 2563  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 24 ครั้ง

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 08:30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน  ร่วมเดินพาเหรดพิธีเปิดกีฬาน้ำยืนสัมพันธ์ "สามเหลี่ยมมรกตเกมส์ " ครั้งที่ 3 ประจำ 2563 
นักกีฬาประกอบด้วย นักกีฬา คณะผู้บริหาร ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน ลูกจ้าง ทุกกระทรวงทบวงกรม สหกรณ์อำเภอ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอน้ำยืน ประเภทกีฬาประกอบด้วย ฟุตบอลคณะผู้บริหาร 7 คน ฟุตบอลทั่วไป 11 คน วอลเลย์บอลหญิง/ชาย แชร์บอลหญิง ตะกร้อชาย และกีฑา ซึ่งประมงอำเภอน้ำยืน ได้ร่วมเล่นกีฬาเปตองและกีฬาแชร์บอลหญิง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ส่งเสริมการออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล