ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรีเวอร์ ซิตี้  จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรีเวอร์ ซิตี้  จังหวัดมุกดาหาร  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 76 ครั้ง

 

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2563 ) เวลา 08.30 น. 
นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการสัมมนาคณะกรรมการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมและเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมรีเวอร์ ซิตี้  จังหวัดมุกดาหาร โดยการสัมมนาครั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมรับฟังการสัมมนา จำนวน 2 ราย  โดยการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา