ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการธนาคารผลผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการธนาคารผลผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

 (19 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการธนาคารผลผลิตสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ณ หนองหัวลิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองกกเปือย ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร  ซึ่งโครงการฯ ดังกล่าว เป็นโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดำเนินการโดยกรมประมง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการแหล่งน้ำในชุมชน การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม และเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางด้านอาหารโปรตีนของชุมชน  ซึ่งในวันนี้กรมประมงได้ปล่อยปลาจำนวน 1 ล้านตัว ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบของอำเภอนิคมคำสร้อย และได้รับเกียรติจากนายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงเป็นประธานเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ