ประมงอำเภอ ตระการพืชผล พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอ ตระการพืชผล พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

ว้นที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบล ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์ จปฐ.ตามโครงการ"ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ตามนโยบายของนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
ราย นางเก้า วงษ์สอน 72 ม.6 ต.นาสะไม  ได้ดำเนินการจัดเตรียมบ่อพลาสติก เพื่อเตรียมมอบพันธุ์กบต่อไป