ประมงอำเภอ?สิรินธร? ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชัง สำรวจข้อมูลสถิติการประมงและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีปฏิบัติงาน ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอ?สิรินธร? ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชัง สำรวจข้อมูลสถิติการประมงและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 52 ครั้ง

 

วันที่? ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่สำรวจผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในกระชัง สำรวจข้อมูลสถิติการประมงและผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ประจำปีปฏิบัติงาน ๒๕๖๒ จำนวน ๕๒ ราย พร้อมจับพิกัดท่าน้ำเลี้ยงปลากระชังในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จำนวน 10 ท่า ในพื้นที่ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย ตำบลฝางคำ และตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี