ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการสำรวจข้อมูลรายได้หนี้สินของเกษตรกรตำบลกลาง อ.เดชอุดม

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการสำรวจข้อมูลรายได้หนี้สินของเกษตรกรตำบลกลาง อ.เดชอุดม  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 15 ครั้ง

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม ดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการสำรวจข้อมูลรายได้หนี้สินของเกษตรกรตำบลกลาง อ.เดชอุดม จำนวน 18 หมู่บ้าน ซึ่งทั้งสองโครงการฯ เกษตรกรและผู้นำในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีดำเนินโครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการสำรวจข้อมูลรายได้หนี้สินของเกษตรกรตำบลกลาง อ.เดชอุดม จำนวน 18 หมู่บ้าน ซึ่งทั้งสองโครงการฯ เกษตรกรและผู้นำในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี