ประมงอำเภอบุณฑริก ตรวจยึดและรื้อถอน อวนล้อมจับจำนวน 2 ผืน บ้านนาโดมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองสะโน

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอบุณฑริก ตรวจยึดและรื้อถอน อวนล้อมจับจำนวน 2 ผืน บ้านนาโดมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองสะโน 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

วันที่? 18? กพ?2563? เวลา? 10.00น.? ว่าที่ร้อยตรีเจนณรงค์ กรดแก้ว ประมงอำเภอบุณฑริกได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านในพื้นี่?ิบ้านนาโดมหมู่ที่ 8 ตำบลหนองสะโน ว่าได้มีการลักลอบทำการประมงอวนล้อมจับ ในพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด? จึงได้ประสานหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธรเข้าพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบผลปรากฏว่าพบผู้กระทำผิดทำการประมงอวนล้อมจับ ซึ่งผู้กระทำผิดได้ทำการหลบหนี? เจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดและรื้อถอน อวนล้อมจับจำนวน 2 ผืน? มีความกว้างประมาณ 1? เมตร? ความยาวประมาณ 20 เมตร? และได้นำของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรอำเภอบุณฑริกเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและดำเนินการต่อไป