ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ สระเกษมสีมา ณ ศาลาประชาคม ม.3 บ้านหนองคู ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ สระเกษมสีมา ณ ศาลาประชาคม ม.3 บ้านหนองคู ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 63 ครั้ง

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานประมงอำเภอม่วงสามสิบ โดยนายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ สระเกษมสีมา ณ ศาลาประชาคม ม.3 บ้านหนองคู ต.นาเลิง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี โดยเริ่มประชุมเวลา 08.30 น. โดยมีหัวข้อประชุม ดังนี้ 1.บทบาทของคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน 2. การเตรียมแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามลงเลี้ยง 2.1 การสร้างแหลงหลบซ่อน ซั้ง กร่ำ เยาะ (มัจฉานิเวศ) 2.2 การสร้างอาหารธรรมชาติ 3.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุ้งก้ามกราม ปิดประชุม 14.30 น. หลังจากนั้นได้ร่วมกับกำการกำหนดจุดการจัดทำแหล่งหลยซ่อน กองปุ๋ยหมักเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติ