ระมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนหนองตรงใจ และประชาชนบ้านกุดกั่ว ม.3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี นำโดยนายวันทา บุญอ่อน ผู้ใหญ่บ้านกุดกั่ว จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองตรงใจ ม.3 ต.ดอนมดแดง

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ระมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนหนองตรงใจ และประชาชนบ้านกุดกั่ว ม.3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี นำโดยนายวันทา บุญอ่อน ผู้ใหญ่บ้านกุดกั่ว จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองตรงใจ ม.3 ต.ดอนมดแดง  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 56 ครั้ง

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุงประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนหนองตรงใจ และประชาชนบ้านกุดกั่ว ม.3 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี นำโดยนายวันทา บุญอ่อน ผู้ใหญ่บ้านกุดกั่ว จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองตรงใจ ม.3 ต.ดอนมดแดง กติกาผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อเสื้อหนึ่งตัว/คน ราคา 200 บาท
     ซึ่งในวันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทอดแห จับปลา จำนวน 600 คน รวมรายได้เป็นเงิน 120,000 บาท เงินรายได้ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ จะนำไปฝากเข้าบัญชีหมู่บ้าน เพื่อในอนาคตจะนำออกมาบริหารดูแลหนองตรงใจ และพัฒนาชุมชนต่อไป 
     การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากออกจากแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม