ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนบุ่งใหญ่ และประชาชนบ้านดงผักขา ม.1 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนบุ่งใหญ่ และประชาชนบ้านดงผักขา ม.1 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 33 ครั้ง

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำชุมชนบุ่งใหญ่ และประชาชนบ้านดงผักขา ม.1 ต.ท่าช้าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี นำโดยนางราตรี ศิลาโชติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงผักขา จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ บุ่งใหญ่ ม.1 ต.ท่าช้าง กติกาผู้ร่วมกิจกรรมต้องซื้อริบบิ้นแหราคา 100 บาท/คน สะดุ้ง ราคา50 บาท/คน
     ซึ่งในวันนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมทอดแห จับปลา จำนวน 460 คน รวมรายได้เป็นเงิน 38,500 บาท เงินรายได้ในครั้งนี้คณะกรรมการฯ จะนำไปฝากเข้าบัญชีหมู่บ้าน เพื่อในอนาคตจะนำออกมาบริหารดูแลบุ่งใหญ่ และพัฒนาชุมชนต่อไป 
     การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน เพื่อลดปริมาณสัตว์น้ำที่มีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากออกจากแหล่งน้ำที่เข้าร่วมโครงการฯ ก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม