ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองบัวใหญ่  จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองบัวใหญ่ ม.6  บ้านโพนเมืองเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองบัวใหญ่  จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองบัวใหญ่ ม.6  บ้านโพนเมืองเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 160 ครั้ง

 

 (16 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนหนองบัวใหญ่  จัดกิจกรรมทอดแห จับปลา ณ หนองบัวใหญ่ ม.6  บ้านโพนเมืองเมืองมะทัน ตำบลหนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยต้องซื้อบัตรในราคา 200 บาท/ 1 คน โดยมีรางวัลพิเศษ สำหรับผู้ที่จับปลาน้ำหนักที่สุด 1,000 บาท  ซึ่งมีเซียนแหในท้องที่ และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม จำนวน 800 ราย  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน  ในการนี้นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยเเละพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) ลงพื้นที่สำรวจเเละเก็บข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาที่พบในแหล่งน้ำ ได้แก่ ปลาบึก ปลากระโห้ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลากดคัง ปลากดเหลือง ฯลฯ   ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรภายในแหล่งน้ำของชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย