ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเลิงสังข์ ณ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านหนองเม็ก ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเลิงสังข์ ณ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านหนองเม็ก ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 38 ครั้ง

 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้จัดประชุมคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเลิงสังข์ ณ ศาลาประชาคม ม.2 บ้านหนองเม็ก ต.หนองช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ โดยมีหัวข้อเรื่องประชุมประกอบไปด้วย 1.บทบาทของคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำ 2.การเตรียมแหล่งน้ำก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามลงเลี้ยง 2.1การสร้างอาหารธรรมชาติ 2.2 การสร้างที่หลบซ่อน (ซั้ง , กร่ำ , เยาะ , บ้านสัตว์น้ำ(มัจฉานิเวศ) ) 3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกุ้งการกราม และช่วงบ่ายได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารแหล่งน้ำ ลงพื้นที่แหล่งน้ำเพื่อกำหนดจุดในการวางที่หลบซ่อน และกองปุ๋ยหมัก ฯลฯ