เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเวรตรวจสอบความเรียบร้อยนิทรรศการด้านประมง และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เกษตรอีสานใต้

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเวรตรวจสอบความเรียบร้อยนิทรรศการด้านประมง และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เกษตรอีสานใต้  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 86 ครั้ง

 

 วันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยว่าที่ร้ยตรีวุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักประมง เข้าเวรตรวจสอบความเรียบร้อยนิทรรศการด้านประมง และให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน เกษตรอีสานใต้ ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2653 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี