ประมงอำเภอเดชอุดม ตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการzoning by agri map ในเขตตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอเดชอุดม ตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการzoning by agri map ในเขตตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 34 ครั้ง

 

วันที่ 12-13 ก.พ. 63 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ตรวจติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการzoning by agri map ในเขตตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 จำนวน 44 ราย จากการตรวจติดตาม พบว่า บ่อปลาของเกษตรกรได้ประสบอุทกภัย และได้รับความเสียหาย จำนวน 39 ราย อีก 5 ราย  น้ำท่วมไม่ถึงค่ะ และช่วงเดือน มกราคม 63 มีการทะยอยมีการจับปลาตะเพียนมาบริโภคในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องค่ะ ปริมาณที่จับประมาณ 15-20 กก./ครัวเรือน และเกษตรกรอยากให้มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง