ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บคคลธรรมดา

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บคคลธรรมดา  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสภุาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (บคคลธรรมดา )  ณ ศาลาหนองเพิ่ก  บ้านทุ่งสมเด็จ ม.17 ต.โดมประดิษฐ์  อ.น้ำยืน จ..อุบลราชธานี โดยมีเกษตรกรเช้าร่วมให้ข้อมูล 102 ราย  พร้อมนี้ได้ร่วมพบปะกลุ่มแม่บ้านทุ่งสมเด็จ ม.17 ต.โดมประดิษฐ์ ในการฝึกอบรมการแปรรูปปลานิลแดดเดียว และการทำแจ่วบอง ณ ศูนย์พัฒนาพื้นที่ชายแดนบ้านทุ่งสมเด็จ ต.โดมประดิษฐ์  อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี