ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 4 อุบลราชธานี ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level) พร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ พื้นที่ ต.สร้างถ่อ, ต.ยางขี้นก ,ต.บ้านไทย และ ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 4 อุบลราชธานี ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level) พร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ พื้นที่ ต.สร้างถ่อ, ต.ยางขี้นก ,ต.บ้านไทย และ ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 31 ครั้ง

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมกับนายเชิงปราชญ์ ศรีอุไร นักวิชาการประมง และนายปรีเนี้ยม แสนทวีสุข เจ้าพนักงานประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 4 อุบลราชธานี ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย (Safety Level) พร้อมเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำ พื้นที่ ต.สร้างถ่อ, ต.ยางขี้นก ,ต.บ้านไทย และ ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี จำนวน 20 ฟาร์ม