ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงตำรวจตระเวนชายแดน แก่งศรีโคตร โรงเรียน?ตชด.แก่งศรีโคตร และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงตำรวจตระเวนชายแดน แก่งศรีโคตร โรงเรียน?ตชด.แก่งศรีโคตร และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 115 ครั้ง

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงตำรวจตระเวนชายแดน แก่งศรีโคตร โรงเรียน?ตชด.แก่งศรีโคตร และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา หลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียนโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า? กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี? ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายราเมน บุญพูล ครูใหญ่ รร.ตชด.แก่งศรีโคตร เป็นประธานในพิธีเปิด
               ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะจากนายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เป็นวิทยากรร่วม และการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในการฝึกอบรมครั้งนี้