ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงตำรวจตระเวนชายแดน แก่งศรีโคตร โรงเรียน?ตชด.แก่งศรีโคตร และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงตำรวจตระเวนชายแดน แก่งศรีโคตร โรงเรียน?ตชด.แก่งศรีโคตร และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 212 ครั้ง

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประมงตำรวจตระเวนชายแดน แก่งศรีโคตร โรงเรียน?ตชด.แก่งศรีโคตร และศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา หลักสูตรการเลี้ยงปลาในบ่อโรงเรียนโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า? กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี? ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน แก่งศรีโคตร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายราเมน บุญพูล ครูใหญ่ รร.ตชด.แก่งศรีโคตร เป็นประธานในพิธีเปิด
               ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะจากนายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เป็นวิทยากรร่วม และการจัดกิจกรรมนันทนาการ ในการฝึกอบรมครั้งนี้