ประมงจังหวัด ได้รับมอบดำเนินโครงการ

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัด ได้รับมอบดำเนินโครงการ  

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 57 ครั้ง

 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี(นายสฤษดิ์  วิฑูรย์)มอบแนวทางดำเนินโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 โดยให้ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ และหัวหน้าส่วนราชการ รับผิดชอบดำเนินการบริหารจัดการให้ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์จปฐ.ทั้งสิ้น 95 ครัวเรือน สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้นภายในปี 2563 ในการนี้นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัด ได้รับมอบเป้าหมายจำนวน 5 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอสิรินธร