ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 33 ครั้ง

 

วันนี้ ( 7 กุมภาพันธ์  2563 ) เวลา 07.30 น.นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ติดตามผลการดำเนินการของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562  พร้อมปรับปรุงข้อมูล รายได้ หนี้สิน ทะเบียนเกษตรกร ในพื้นที่ ต.ยาง อ.น้ำยืน