ประมงจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในโครงการแก้ท่วม แก้แล้ง เป็นแหล่งสร้างเสริมสุข

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในโครงการแก้ท่วม แก้แล้ง เป็นแหล่งสร้างเสริมสุข 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 23 ครั้ง

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 14.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสุพรม พวงอินทร์ ประมงจังหวัดยโสธร   นางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 5 (ยโสธร) นางสาวนงเยาว์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีษะเกษ นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมต้อนรับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในโครงการแก้ท่วม แก้แล้ง เป็นแหล่งสร้างเสริมสุข พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรเตรียมพร้อมภัยแล้ง และกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืด จำนวน 250,000 ตัว เพื่อสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติในชุมชน ณ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านนาดี ตำบลยางสักกะโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี