ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง รายนางอรุณรัตน์ จำปาเทพ ศูนย์ฯ ปี 2560

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมทบทวนโครงการตามแผนปฏิบัต.. [2020-04-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสอบถามข้อมูลกับคณะกรรมการแหล่งน.. [2020-04-07 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตาม และมอบอาหารกุ้งก้.. [2020-04-07 ] ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง รายนางอรุณรัตน์ จำปาเทพ ศูนย์ฯ ปี 2560 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 122 ครั้ง

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวกานต์รระวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง รายนางอรุณรัตน์ จำปาเทพ ศูนย์ฯ ปี 2560