ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านชุมชนวารีอุดม ม.1 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน ในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณลำห้วยโซง

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านชุมชนวารีอุดม ม.1 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน ในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณลำห้วยโซง 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 21 ครั้ง

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2563 เวลา 19.30 น นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านชุมชนวารีอุดม ม.1 ต.สีวิเชียร อ.น้ำยืน ในการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณลำห้วยโซง มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการกำหนดพื้นที่ลำห้วยโซง ข้างวัดวารีอุดม เป็นเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนต่อไป