ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองสิม ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จัดเตรียมโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน  

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองสิม ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี จัดเตรียมโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน   

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว  ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองสิม ต.ไหล่ทุ่ง อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
         ได้ดำเนินจัดเตรียมโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน  โดยทางคณะกรรมการได้เปิดขายบัตรเพื่อจับปลาใหญ่ออกจากหนองสิม หมู่ที่ 1,2 ตำบลไหล่ทุ่งเพื่อนำปลาที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อกุ้งก้ามกรามออกให้มากที่สุด
        โดยได้ร่วมกับ ทางชุมชนจัดสร้างแหล่งอาศัยของกุ้งก้ามก้าม และปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยใช้ปุ๋ยคอก และปูนโดโลไมล์
         ทั้งนี้ ได้จัดเก็บข้อมูลสถิติประมง และ เก็บข้อมูลชาวประมงในพื้นที่ เพื่อนัดหมายให้มาขึ้นทะเบียนชาวประมงต่อไป