ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี พ.ศ. 2560-2562

การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอเดชอุดมเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คร.. [2020-07-10 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ ดำเนินการปล่อยพันธ์.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำทิ้งของโรงงาน บริษัท อ.. [2020-07-08 ] การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ตามโครงการ "ครัวเรือนพ้นจน คนอุบล.. [2020-07-08 ] ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์,และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ  หาช.. [2020-07-08 ] ระมงอำเภอสิรินธร ร่วมพิธีเปิดงานตลาดต้องชม "ตลาดเมืองเรืองแสง" พร้อมเย.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่ ต.สีวิเชียร สำรวจตรวจสอบการดำเนินกิจการเพา.. [2020-07-08 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ  ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 .. [2020-07-08 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี พ.ศ. 2560-2562 

 เผยเเพร่: 2020-07-08  |  อ่าน: 81 ครั้ง

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่ายด้านการประมง ปี พ.ศ. 2560-2562 ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 ราย ดังนี้

 1.นายสงวน จบศรี ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560 ที่ตั้งเลขที่ 127 ม.2 ต.บุ่งมะแลง พบว่าปี 2562 เกษตรกรได้รับผลกระทบน้ำท่วมจากพายุโพดุล และคาจิกิ ซึ่งได้รับการโอนเงินให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันได้ดำเนินการเลี้ยงปลากินพืชร่วมกับปลากินเนื้อในบ่อดิน จำนวน 5 บ่อ รวมพื้นที่เลี้ยง 2.23 ไร่ โดยปี 2562 ได้มีการจำหน่ายปลาก่อนที่จะได้รับผลกระทบน้ำท่วมเป็นปลาสด และแปรรูปเป็นปลาเค็มตากแห้ง ปลารมควันตากแห้งผ่านเครื่องอบพลังงานแสงอาฑิตย์ พาราโบล่าโดม 

2. นางอรพิน ยั่วยวน ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี 2560 ที่ตั้งเลขที่ 91 ม.5 ต.สว่าง  ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการดำเนินการผสมพันธุ์กบเพื่อจำหน่าย และยังมีการเลี้ยงปลากินพืช ร่วมกับปลากินเนื้อในบ่อดิน จำนวน 6 บ่อ รวมพื้นที่ 0.72 ไร่ โดยปี 2562 ได้มีการจับปลาที่เลี้ยงในบ่อมาจำหน่ายเป็นปลาสดและแปรรูปเป็นปลาส้ม ปลาร้า และปลาเค็มตากแห้งผ่านเครื่องอบพลังงานแสงอาฑิตย์พาราโบล่าโดม

3.นายไพศาล วงษ์ทองดี  ศพก.เครือข่ายด้านการประมง ปี2562 ที่ตั้งเลขที่ 14 ม 20 ต.ท่าช้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมบ่อดินเพื่อจะทำการเลี้ยงปลาใหม่ เนื่องจากปี 2562 บ่อปลาประสบปัญหาน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ จึงทำให้ปลาหลุดรอดออกจากบ่อ ปี 2562 จึงไม่มีผลผลิตการจับปลาขึ้นมาใช้ประโยชน์