ว ประมงอำเภอตระการพืชผล  ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลเพื่อติดตามศูนย์เครือข่ายด้านการประมง( รายเก่า) ปี 2560-2561

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ว ประมงอำเภอตระการพืชผล  ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลเพื่อติดตามศูนย์เครือข่ายด้านการประมง( รายเก่า) ปี 2560-2561 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 32 ครั้ง

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล  ลงพื้นที่ดำเนินงานตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลเพื่อติดตามศูนย์เครือข่ายด้านการประมง( รายเก่า) ปี 2560-2561 จำนวน 3 ราย ดังนี้
 1.นายณรงค์ ลุนพรม ศพก.ปี 60 ม.5 ต.สะพือ พบปัญหาน้ำเริ่มมีสีเขียวเข้ม จึงแนะนำให้งดการใส่ปุ๋ยคอกทุกวัน แต่ให้เว้นระยะใส่ทุก 1 เดือนแทน

2. นายบัวกรรณ์  ชอบเสียง ศพก ปี 60 ม.2 ต.สะพือ
พบว่า น้ำขุ่น ไม่มีธาตุอาหาร  จึงได้ช่วยกันเอาปูนโดโลไมล์ ละลายน้ำสาด 13 กก. ร่วมกับใส่มูลสัตว์แห้ง โดยให้ใส่ทุกอาทิตย์จนกว่าสีน้ำจะดีขึ้นซึ่งจะได้เข้าไปติดตามต่อไป

3.นายสุพิศ ชิดเชื้อ ศพก.ปี 61 ม.1 ต.สะพือ  คุณภาพน้ำ การจัดการบ่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดีและเหมาะสม