ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การศึกษาประมวลหลักการปฏิบัติ (COP)

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การศึกษาประมวลหลักการปฏิบัติ (COP)  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 23 ครั้ง

 

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นางสาวกานต์รวี  รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การศึกษาประมวลหลักการปฏิบัติ (COP) และรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร  โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมช้างน้อยเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
           ประเด็นความคิดเห็นของชุมชนด้านประมงคือ ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร จับสัตว์น้ำหาเลี้ยงครอบครัว ซึ่งประสงค์ให้ทาง กฟผ.ดำเนินการช่วยเหลือชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ ตามข้อเสนอชุมชนในที่ประชุม ดังนี้ สร้างตลาด สร้างสกายวอล์ค สร้างประปาหรือคลองส่งน้ำ สร้างโรงงานแปรรูปปลาร้า สร้างอควาเรียม สนับสนุนกองทุน ส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ให้ทางประชาชนในชุมชน เป็นต้น