ประมงอำเภอสิรินธร มอบหมายคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ทำความสะอาดรอบคันบ่อและบริเวณแหล่งน้ำชุมชน

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร มอบหมายคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ทำความสะอาดรอบคันบ่อและบริเวณแหล่งน้ำชุมชน  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 17 ครั้ง

 

วันที่ 30 มกราคม 2563  นางสาวกานต์รวี  รักผล
ประมงอำเภอสิรินธร มอบหมายคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน ทำความสะอาดรอบคันบ่อและบริเวณแหล่งน้ำชุมชน กำจัดวัชพืช จัดทำกร่ำให้กุ้งหลบซ่อน และสร้างอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำชุมชนอ่างเก็บน้ำห้วยวังลม และอ่างเก็บน้ำห้วยเหว่อ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี