ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเหล่าเสือโก้ก

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเหล่าเสือโก้ก  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 8 ครั้ง

 

วันที่ 31 มกราคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบอำเภอเหล่าเสือโก้ก ร่วมประชุมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเหล่าเสือโก้ก ณ หอประชุมอำเภอเหล่าเสือโก้ก นำข้อราชการแจ้งให้ที่ประชุมทราบและประชาสัมพันธ์  ดังนี้ 1) การขึ้นทะเบียน ทบ.1/ ทบ.3.   2)  การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำไทยในแหล่งน้ำสาธารณะที่เป็นสมบัติของแผ่นดิน   3) ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง ปี 2563.  4) การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2562, กำหนดแผนการมอบปลานิลแปลงเพศ พร้อมอาหาร ในเดือน พฤษภาคม 2563 และ แจ้งผลการคัดเลือกแหล่งน้ำ การแต่งตั้งกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน