ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการพบปะ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกษตรกร ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการพบปะ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกษตรกร ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 19 ครั้ง

 

วันที่ 31 มกราคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับนายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการพบปะ สร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจเกษตรกรซึ่งเป็นราษฎรพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์แต่ดำเนินกิจการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำมูลหมู่ที่ 1,2,3,9 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ดังนี้
1. การเตรียมการเลี้ยงปลาในกระชังรับสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้ง
2 .การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน กรณีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
3. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
4. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการประมง