ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองแวง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองแวง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 31 ม.ค.63 นางสาวปวริศา  บุตรนามท้าว  ประมงอำเภอตระการพืชผล ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองแวง ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 
         ได้ดำเนินจัดเตรียมโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน  โดยทางคณะกรรมการได้เปิดขายบัตรเพื่อจับปลาใหญ่ออกจากหนองแวง หมู่ที่ 7 ตำบลขุหลุ ซึ่งปลาที่จับได้จะมีขนาดใหญ่ที่มีขนาด 3 กิโลกรัม เช่น ปลาชะโด ปลาช่อน ปลาไน   ส่วนปลาจาระเม็ดน้ำจืดมีขนาด 7-8 ซม. ซึ่งช่วงเย็นทางชุมชนได้ลงข่ายขนาดช่องตาตั้งแต่ 3 ซม.-12 ซม.เพื่อจะนำปลาที่คาดว่าจะเป็นอันตรายต่อกุ้งก้ามกรามออกให้มากที่สุด
         ทั้งนี้ ทางชุมชนได้รับความอนุเคราะห์อวนดำเพื่อใช้ลากปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี)วั