ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ม. 2 บ้านนาดี  ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ม. 2 บ้านนาดี  ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 33 ครั้ง

 

31 มกราคม 2562 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้ หนี้สิน สร้างการรับรู้การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง การครอบครองสัตวป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองปนะเภทจระเข้น้ำจืด และรับขึ้นทะเบียนรายใหม่ ฯณ ศาลาเอนกประสงค์ ม. 2 บ้านนาดี  ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 63 คน31 ม.ค.62 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ จัดประชุมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รายได้ หนี้สิน สร้างการรับรู้การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง การครอบครองสัตวป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองปนะเภทจระเข้น้ำจืด และรับขึ้นทะเบียนรายใหม่ ฯณ ศาลาเอนกประสงค์ ม. 2 บ้านนาดี  ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี มีเกษตรกรเข้าร่วม 63 คน