ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโพนทอง ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโพนทอง ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

วันที่ 28 มกราคม 2563 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโพนทอง ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ดำเนินการแจกเอกสารแนะนำการเลี้ยงปลากินพืช การเลี้ยงสัตว์น้ำใช้น้ำน้อย นำข้อราชการด้านประมงแจ้งให้เกษตรกรทราบ ได้แก่ การเฝ้าระวังการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูแล้ง การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัย กำหนดแผนการมอบปลานิลแหลงเพศ และการเตรียมแหล่งน้ำปล่อยกุ้งก้ามกราม(โครงการฟื้นฟูฯ) และการขึ้นทะเบียน ทบ.1 ตามลำดับค