การประชุมคณะกรรมการขขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการขขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 27 ครั้ง

 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์  นายสุพัฒน์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต ๔ (อุบลราชธานี) นายประสิทธิ์ เชี่ยวชาญธนกิจ ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต ๕ (ยโสธร) นายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล นายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร นายพิชิต พรหมประศรี หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี (ด่านช่องเม็ก) นายธรรมฤทธิ์ วนิชเรืองชัย หัวหน้าศูนย์จักรกลประมงอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator : FC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓