ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประชุมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อปรับปรุงทะเบียน สำรวจรวยได้ หนี้สิน

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประชุมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อปรับปรุงทะเบียน สำรวจรวยได้ หนี้สิน 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 21 ครั้ง

 

วันที่ 28 มกราคม  2562 นายธงชัย  ชาจำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ประชุมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อปรับปรุงทะเบียน สำรวจรวยได้ หนี้สิน และการใช้น้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ม.1,7 ต.ยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ พน้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการฯภัยแล้งด้านประมง การครอบคองสัตว์ป่าสงวนและคุ้มครองที่เป็นสัตว์น้ำ และการจดแจ้งการดำเนินกิจการสัตวน้ำควบคุม มีเกษตรกรเข้สร่วม 107 ราย