ประมงอำเภอเดชอุดมายก เทศบาลตำบลโพนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการแหล่งน้ำร่องขี้เหล็ก ม.6 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจับปลาตัวใหญ่ออกจากแหล่งน้ำ และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดมายก เทศบาลตำบลโพนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการแหล่งน้ำร่องขี้เหล็ก ม.6 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจับปลาตัวใหญ่ออกจากแหล่งน้ำ และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ  

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 96 ครั้ง

 

วันที่ 26 ม.ค.63 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม นายสมบูรณ์  บุญเจือ นายก ทต.โพนงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการแหล่งน้ำร่องขี้เหล็ก ม.6 ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ร่วมกันจับปลาตัวใหญ่ออกจากแหล่งน้ำ และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ และแหล่งที่อยู่อาศัยและหลบภัย(กร่ำ) เตรียมไว้ก่อนปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ทุกคนยังมีความสุขในการร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยรอยยิ้ม ที่จะได้มีกิจกรรมด้านประมงในพื้นที่หมู่บ้าน