ประมงอำเภอน้ำยืน มาร่วมเปิดงานและให้กำลังใจเซียนแหจับปลา ณ หนองปลิง ม.2 บ้านน้ำซับ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน มาร่วมเปิดงานและให้กำลังใจเซียนแหจับปลา ณ หนองปลิง ม.2 บ้านน้ำซับ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 96 ครั้ง

 

 (26 มกราคม  2563 ) เวลา 09.00 น. นางสุภาพร  วัฒนาิทธิ์  ประมงอำเภอน้ำยืน มาร่วมเปิดงานและให้กำลังใจเซียนแหจับปลา ณ หนองปลิง ม.2 บ้านน้ำซับ ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมคณะกรรมการแหล่งน้ำเปิดหนองขายบัตร ทอดแห จับปลา ก่อนที่จะนำกุ้งก้ามกรามมาปล่อยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวนผู้เข้าร่วมจับปลา 300 คน บัตรราคา 300 บาท  โดยได้ทำการเก็บข้อมูลการจับปลาในวันนี้ เฉลี่ยแล้วผู้ทำการทอดแหจับปลาได้รายละประมาณ 20-30 กก. ชนิดปลาที่จับได้ ปลาจีน  ปลาตะเพียน  ปลากระโห้  ปลาตอง ปลาบึก  ปลาช่อน