ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประมงอำเภอม่วงสามสิบ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้น้ำจืด อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยประมงอำเภอม่วงสามสิบ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้น้ำจืด อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 58 ครั้ง

 

วันที่ 25 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฎิบัติงาน นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง และนายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ เข้าตรวจสอบสถานที่เลี้ยงจระเข้น้ำจืด ให้มีความมั่นคงแข็งแรง ป้องกันการหลุดรอด ณ บ้านผาสุก ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  เพื่อออกใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าที่ได้จากการเพาะพันธุ์ (สป.15) ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ต่อไป