ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขุหลุ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำที่จะดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขุหลุ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำที่จะดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 68 ครั้ง

 

23 มกราคม 2563 
  นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขุหลุ
เพื่อสำรวจแหล่งน้ำที่จะดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 
โดยตามแผนเดิมจะปล่อยที่หนองขุหลุ  แต่สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์   และทุกครั้งเมื่อมีการจับปลาออกจากหนองจะเกิดปัญหาร้องเรียนทุกครั้ง     
         ทางผู้นำชุมชน นำโดย กำนันตำบลขุหลุ รองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน จึงได้คัดเลือกหนองแวง บ้านดอนใหญ่ ม.6 เพื่อดำเนินโครงการแทนหนองขุหลุ
  ในการนี้  ได้ลงตรวจพื้นที่ พบว่า ราษฎรมีความต้องการที่จะร่วมกันดูแลกุ้งก้ามกรามเพื่อให้โครงการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน