ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขุหลุ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำที่จะดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขุหลุ เพื่อสำรวจแหล่งน้ำที่จะดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 15 ครั้ง

 

23 มกราคม 2563 
  นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขุหลุ
เพื่อสำรวจแหล่งน้ำที่จะดำเนินการโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 
โดยตามแผนเดิมจะปล่อยที่หนองขุหลุ  แต่สภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากมีการประกาศเป็นเขตอนุรักษ์   และทุกครั้งเมื่อมีการจับปลาออกจากหนองจะเกิดปัญหาร้องเรียนทุกครั้ง     
         ทางผู้นำชุมชน นำโดย กำนันตำบลขุหลุ รองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้าน จึงได้คัดเลือกหนองแวง บ้านดอนใหญ่ ม.6 เพื่อดำเนินโครงการแทนหนองขุหลุ
  ในการนี้  ได้ลงตรวจพื้นที่ พบว่า ราษฎรมีความต้องการที่จะร่วมกันดูแลกุ้งก้ามกรามเพื่อให้โครงการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน