การประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 65 ครั้ง

 

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง มอบหมายให้นายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง พร้อมด้วยว่าที่ รต.วุฒิขาติ  เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ร่วมประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 12 บ้านท่าล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานในการประชุม