การประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 20 ครั้ง

 

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง มอบหมายให้นายสุวิทย์  พัชนี นักวิชาการประมง พร้อมด้วยว่าที่ รต.วุฒิขาติ  เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ร่วมประชุมการดำเนินงานของโรงเรียนเพียงหลวง 12 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน  ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 12 บ้านท่าล้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายปรีดา  อุ่นอุดม นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธานในการประชุม