ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองใหญ่ ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ปีที่ 6

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองใหญ่ ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ปีที่ 6 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 25 ครั้ง

 

วันที่ 21 ม.ค.63 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองใหญ่ ม.13 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำชุมชน ปีที่ 6 ทำการสุ่มตัวอย่างปลาที่ปล่อยเลี้ยง  เพื่อดูขนาด ชนิด จำนวน ของปลาในหนองใหญ่ ซึ่งสุ่มทอดแหได้ปลาตะเพียนมากที่สุด รองลงมาคือปลานิล ปลาไน ยี่สก และปลาบู่ ขนาดปลาตัวละ 3-5 ขีด จึงเป็นที่พอใจจากคณะกรรมการเป็นอย่างมาก ช่วงนี้ได้จัดเวรยามรักษาความเรียบร้อยบริเวณหนองใหญ่ทุกคืน และได้กำหนดวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2563 เป็นวันลงแหจับปลา