ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้าน ลงแหจับปลาเอาปลาเก่าออกก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีในชุมชน

ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ] ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง คณะกรรมการบริหา.. [2020-03-27 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุลูกพันธุ์กุ้งก.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอบุณฑริก ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมกับ ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  พบปะเกษตรกรผู้เลี้.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้จัดประชุมนัดหมายคณะกรรมการแหล่งน้ำหนองเซเป็ด .. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน  ไปตรวจสอบความพร้อมของแหล่งน้ำ พบว่าคณะกรรมการบริหา.. [2020-03-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด.. [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้าน ลงแหจับปลาเอาปลาเก่าออกก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีในชุมชน  

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 13 ครั้ง

 

วันที่ 21 ม.ค.63 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอเดชอุดม ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ และชาวบ้าน ลงแหจับปลาเอาปลาเก่าออกก่อนปล่อยกุ้งก้ามกราม และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่มีในชุมชน ทำแหล่งหลบภัย(กร่ำ) และสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติให้สัตว์น้ำ ในร่องแหว่งม.2 ต.ท่าโพธิ์ศรี อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ได้รับการต้อนรับ และความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้าน และชาวบ้านเป็นอย่างดี