การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับประมงอำเภอน้ำยืน ร่ว.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน น ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ฝายคอเพียน้อ.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ทำนบห้วยน้ำก่.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำจัดสร้างกร่ำเพิ่มเติมและสำร.. [2020-07-13 ] ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับคณะกรรมการฯแหล่งน้ำ ลองพื้นที่สร้างกร่ำเพื่อเป.. [2020-07-13 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธา.. [2020-07-13 ] ระมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลหนองเหล่า ติดตามเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎ.. [2020-07-13 ] ล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ว.. [2020-07-13 ] การประชุมหารือวางแผนการเตรียมจัดงานและลงพื้นที่ดูสถานที่บริเวณที่จัดงา.. [2020-07-10 ] การประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการ.. [2020-07-10 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 

 เผยเเพร่: 2020-07-10  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. 
นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง  ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ร่วมกับนางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายศุภ?ศิษย์? กอ?เจริญ?ยศ? รอง?ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?อุบล?ราชธานี? เป็น?ประธาน?