การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 11 ครั้ง

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. 
นายศุภกิตติ์  ใสกระจ่าง  ประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายประชุม ดวนใหญ่ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ร่วมกับนางทิพย์สุดา ต่างประโคน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 5 (ยโสธร) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี นายศุภ?ศิษย์? กอ?เจริญ?ยศ? รอง?ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?อุบล?ราชธานี? เป็น?ประธาน?