ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขามเปี้ย ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเส.. [2020-04-01 ] การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒ.. [2020-04-01 ] วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และวั.. [2020-03-31 ] การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขามเปี้ย ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 

 เผยเเพร่: 2020-03-30  |  อ่าน: 15 ครั้ง

 

21 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น.
  นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอตระการพืชผล ได้ลงพื้นที่ตำบลขามเปี้ย
ดำเนินการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำตามโครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน ปี 2563 จำนวน 2 แห่ง  ดังนี้
    1.หนองดอนตามุน  ม.9 ต.ขามเปี้ย ซึ่งลำน้ำจะติดต่อกับอ่างเก็บน้ำห้วยคำสงเมือง มีราษฎรใช้ประโยชน์ในหนองน้ำแห่งนี้ 1 หมู่บ้าน
    2.ทำนบปลาห้วยบ้าน ม.1และม.4 ต.ขามเปี้ย
      ในการนี้  ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่แหล่งน้ำ พบว่า ทั้ง2 แห่ง มีจอกหนูหนูและสาหร่ายหางกระรอกอยู่เป็นบริเวณกว้างสามารถเป็นแหล่งอาหารและที่หลบอาศัยแก่กุ้งก้ามกรามได้  ทางชุมชนจะดำเนินการจัดทำกร่ำเพื่อให้กุ้งอาศัยเพิ่มเติม