ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)เพื่อร่วมหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)เพื่อร่วมหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 4 ครั้ง

 

 (21 มกราคม 2563) เวลา 08.30 น. นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด)เพื่อร่วมหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2562 และวางแผนการดำเนินงานตามโครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายถาวร  จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน